Marie Novák
Krumvíř 412
691 73

IČ: 87789418, DIČ: CZ6951043792,

Zapsané v živnostenském rejstříku pod spisovou značkou OŽÚ/1614/2011/Ro